ALLA BREVE Stijldagen

Seizoen 2016-2017

 Algemene informatie

De STIJLDAGEN zijn een nevenactiviteit van Projectkoor Alla Breve.

De stijldagen hebben als doel:  -de koorzanger bewust te maken van de karakteristieke eigenschappen van een bepaalde stijl; 
-de stijleigenschappen te plaatsen in het kader ontwikkeling der koormuziek;
-te onderzoeken met welke uitvoeringswijze men een bepaalde stijl het meest kan dienen;
-de liefhebber van koormuziek actief te betrekken bij wat er ten diepste te beleven valt.
We besteden aandacht aan:     -de specifieke samenklanken i.c.m. melodievoering en ritmiek;
-de invloed van de tekst op de muziek;
-de uitvoeringspraktijk.

 

De stijldagen zijn geschikt voor zangers die snel iets kunnen oppikken en geïnteresseerd zijn in de achtergronden van de uitvoeringspraktijk van koormuziek.

Doel van een stijldag is nadrukkelijk niét: een concertrijp niveau na te streven. Het gaat er om, de koorstijl te 'proeven' en te leren doorzien/-voelen.

Tijdens een stijldag kunnen zowel één- als méérstemmige werken aan bod komen. Er staat steeds één bepaalde koorstijl centraal (hetzij wereldlijk, hetzij geestelijk).

Voor het programma van een stijldag klik je HIER.