PROJECTKOOR ALLA BREVE NIJMEGEN

Algemene informatie

koor-september2009-1

foto: Emil Roes

Projectkoor Alla Breve staat sinds de oprichting in 2000 onder leiding van dirigent en artistiek leider José Doodkorte. In samenspraak met José Doodkorte ondersteunt Saskia Vugts haar in de organisatie en verzorgt de zangerscontacten. 

Sinds 2000 organiseert Projectkoor Alla Breve koorprogramma's voor gevorderde amateurzangers die zich voelen uitgedaagd om een concert na een relatief korte repetitieperiode te realiseren.

Door avontuurlijke programmering wil Alla Breve het nieuwe(re) koorrepertoire onder de aandacht brengen en tevens het onbekende repertoire uit vroeger eeuwen - dat ondanks de kwaliteit (nog) geen groot publiek heeft gevonden - promoten. De combinatie met het zogenaamde ijzeren repertoire verdient daarbij de voorkeur, zodat voor het publiek 'herkenbaarheid' een element van muzikaal genieten kan zijn.

Sinds de oprichting trad Alla Breve op tijdens diverse festivals en concertlocaties in het land met zowel geestelijk als wereldlijk repertoire. Regelmatig sloot Alla Breve daarbij aan bij maatschappelijk gerelateerde gebeurtenissen.

KLIK HIER voor informatie over het komende koorproject.